Hledáme projektanty

  kontakt@casua.cz

CASU - úspěšní kolegové v Kanadě

Úspěšní kolegové v Kanadě

Naši bývalí kolegové Jasmina a Goran Tijanic jsou úspěšní designéři v Kanadě.

CASUA běh metrem Stockholm

Běžecký závod v metru

CASUA se zúčastnila běžeckého závodu v tunelu metra ve Stockholmu.

Sladovny Praha 6

Kontroverzní projekt poslední etapy obytného souboru se chýlí ke svému závěru. V měsíci březnu bylo na projektu, který se v současné době nazývá Rezidence Podbaba, dokončeno osazování oken, provádění vnitřních rozvodů technického zařízení budovy, omítek a podlah.

Ostrava Karolina

V březnu tohoto roku uzavřela Casua smlouvu o dílo se statutárním městem Ostrava na zpracování urbanistické studie pro budoucí využití území nazývané „Karolina“. Úkolem této urbanistické studie je vytvořit pragmatický urbanistický plán, aby mohlo dojít k napojení stávající urbanistické struktury podél ulice 28. října, vytvoření nových ulic, náměstí a stanovení hranice kompaktního města.

Mipim 2017

Casua již tradičně vystavovala na mezinárodním veletrhu nemovitostí a developerských projektů MIPIM ve francouzském Cannes. V rámci společenství evropských architektů Equator European Architects má Casua jako jediné architektonické studio z Čech vlastní stánek. Velkým milníkem a historicky poprvé v rámci české účasti na veletrhu byla skutečnost, že města Praha, Brno a Ostrava se dohodla na společném stánku.