PROFIL

 

 

Ateliér CASUA byl založen v roce 1991 stavebním inženýrem Alešem Poděbradem a architektem Olegem Hamanem. Jejich záměrem bylo vybudovat ateliér, který by zpracovával nejen vlastní architektonické návrhy, ale který by obsáhl i jejich konstrukční řešení a svým klientům by tedy přinášel komplexní služby. Dnes je tomu již 25.let, co se tato myšlenka naplnila, a ateliér CASUA má za sebou dlouhou řadu úspěšných realizací.

Záběr práce je přitom široký. CASUA vytváří projekty obytných staveb a rezidenčních komplexů, administrativních budov, objektů pro sport a rekreaci, dopravních staveb, průmyslových staveb, konverze průmyslových čtvrtí. Nejedná se vždy jen o novostavby, mezi realizacemi ateliéru nechybí kultivované rekonstrukce objektů, které jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.   CASUA působí i v oblasti urbanismu a územního plánování a také zpracovává odborné studie a analýzy. Studie „Zásady umísťování výškových budov na území hlavního města Prahy“, vypracovaná jako metodika pro Útvar rozvoje hlavního města Prahy,  byla oceněna organizací UNESCO a byla daná za příklad ostatním metropolím v Evropě. Atelier se zabývá i návrhy interierů a působením výtvarných děl v architektonickém prostoru, v této oblasti spolupracuje s akademickým sochařem Michalem Gabrielem.

Atelier CASUA je od roku 2007 členem evropské architektonické sítě  Equator European Architects a v roce 2009 se stal jedním ze zakládajících členů České rady pro šetrné budovy (CZGBC). Kromě vlastní tvorby se aktivně zapojuje do veřejného dění, kde se prostřednictvím přednášek, workshopů a konferenci dělí o své zkušenosti a šíří myšlenky udržitelného rozvoje a „zelené“ architektury. CASUA podporuje mladou generaci budoucích architektů, každoročně je sponzorem studentské soutěže „Olověný Dušan“, kde věnuje jako hlavní cenu zahraniční praxi.

Mezi nejzajímavější realizované projekty ateliéru CASUA patří Obytný soubor a komerční centrum Vinice (Praha), rekonstrukce Paláce Riesů ze Stallburgu (Praha), administrativní objekt Českého statistického úřadu (Praha), rekonstrukce vily a novostavba obytného domu na Ořechovce (Praha), rezidenční projekty Zelené Město, Rezidence Petřiny a Rezidence Orionka (vše v Praze), rekonstrukce a dostavba terminálu Letiště M.R. Štefánika (Bratislava – společně s firmou AGA letiště), průmyslový areál firmy Hennlich Industrietechnik (Litoměřice).

K projektům z poslední doby se počítá luxusní rezidence „České terasy“ (Almaty – Kazachstán), návrh nového územního plánu města Ústí nad Labem, dále Park Malšovice - centrum volnočasových aktivit (Hradec Králové) a projekt Office Islands pro společnost Hochtief Development Czech Republic, který získal precertifikaci LEED Silver (Praha).

 

jméno firmy: CASUA, spol. s.r.o.

sídlo firmy: Běžecká 2407/2, 169 00 Praha 6

Firma Casua, spol.s.r.o. je zapsána v obch.rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 6109 ode dne 27.12.1991.

IČO: 44846908

DIČ: CZ44846908

upsaná částka základního jmění: 244.000 Kč

 

CASUA je zakládajícím členem České rady pro šetrné budovy.
CASUA je členem česko-izraelské smíšené obchodní komory.
CASUA je členem gruzínsko-česko-slovenské obchodní komory
Od ledna 2007 je CASUA členem splečenství Equator European Architects.
Od roku 2005 je CASUA držitelem certifikátu Národního bezpečnostního úřadu.
Od roku 2001 je CASUA držitelem certifikátu ISO 9001/2001
Od roku 2010 je CASUA recertifikována na ISO 9001/2008.

Prirucka kvality CASUA