soutěže

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

soutěž ČKA - odměna

adresa Olomouc areál Envelopa

studie 2002

celková už. pl. 12560 m2

investor Univerzita Palackého v Olomouci

foto/vizualizace CASUA

 

Řešení území pro výstavu nového objektu Přírodovědecké fakulty University Palackého se nachází  v přímém sousedství historického jádra města Olomouce, vymezené městským opevněním a řekou Moravou.

Návrh se snaží svou hmotou dotvořit okolní stávající zástavbu, kterou uzavírá ve formě bloku při respektování uliční čáry podél třídy 17. listopadu.
SDÍLET