urbanismus

Zbrojovka Brno

Studie lokality areálu

 

adresa Brno

studie 2007

 

Nová urbanistická struktura je navržena s ohledem na stávající limity území a v návaznosti na prostředí obklopující řešené území. Předložená studie se snaží navrhnout zcela nové a komplexní využití území tzv.. „brownfields“ Zbrojovky Brno při předpokladu kompletní demolice všech stávajících objektů s výjimkou dvou komínů, které jsou integrovány do nově vzniklého parku a měly by se stát orientačním bodem a zároveň historickou připomínkou.Území, které je hodnotné z hlediska centrální polohy v rámci města Brna a atraktivním situováním v blízkosti řeky Svitavy a historických objektů (římsko kaolického farní úřad, budova fary a navazující „farské zahraday“) má předpoklady stát sevýznamnou novodobou lokalitou města Brna. Filozofie návrhu vychází z konceptu „ŽIVÉHO MĚSTA“ ve kterém jsou zastoupeny všechny tři základní lidské činnosti : práce – bydlení - rekreace.
SDÍLET