obytné stavby

Centrum Malešice - ByTy Malešice

stříbrná medaile z mezinárodního festivalu architektury Zodchestvo 2013 v Moskvě v kategorii Architektura pro život

 

adresa Praha 10 Počernická ulice

studie 2010

projekt 2011

charakter akce ve výstavbě

investor SIDI Prague, s.r.o.

foto Ondřej Polák

vizualizace Studio Horák

 

Polyfunkční komplex s převažující bytovou funkcí je rozdělen do dvou etap. V každé etapě realizujeme tři domy, z čehož vždy dva budou vysokopodlažní. Tyto věže jsou buď spojeny s nižšími bytovými domy a nebo stojí samostatně. Nejvyšší věž při Počernické ulici bude mít dvacet pater a stane se novou dominantou Malešic. První etapa s 290 bytovými jednotkami byla dokončena v květnu 2013.

Projekt je zasazen do části města, kde převažují čistě obytné funkce klidové zóny. Záměrem je vytvoření nového přirozeného centra Malešic. Z tohoto důvodu budou v parteru umístěny obchody, služby, restaurace a kavárny s předzahrádkami. Parter bude doplněn o další prvky městského mobiliáře jako jsou lavičky, dětské hřiště, fontána nebo květináče pro osazení stromů. Vznikne tak příjemné místo nejen pro obyvatele nově navrhovaných domů ale také pro stávající obyvatele Malešic.

Architektonické řešení včetně barevnosti má podtrhnout odlišení nově navrhovaných domů od stávající zástavby sídliště. Důraz je kladen na použití zeleně a to jak v parteru tak na samotných budovách. Na fasádách budou umístěny lamely, které budou sloužit jako opora pro popínavé rostliny. Na každém balkóně bude integrovaný květináč. Pohledové střechy budou řešeny jako zelené s intenzivním ozeleněním.

Ve věžových domech jsou na některých místech navrženy luxusní soukromé terasy vysoké přes tři patra. Do takto vzniklých nik budou osazeny vzrostlé stromy a budou umístěny tak, aby byly viditelné ze všech směrů. Orámované stromy ve vyšších patrech jsou nejvýraznějším atributem celého projektu.

Reportáž o projektu pro regionálnítelevize.cz

 
SDÍLET