obytné stavby

Obytný soubor České Terasy

ocenění - nejlepší architektonický projekt na území republiky Kazachstán za období 2007 až 2010

 

adresa Almaty Kazachstán

projekt 2010

charakter akce studie 2008

investor ČKD Praha DIZ a.s.


Jako podklad pro zpracování této architektonické studie sloužily mapové podklady dané lokality a průzkum území. Parcela se nachází na plochém hřbetu se strmými svahy se sklony od 23° do 36° (lokálně až 38°) v zóně seismické intenzity 10 ballů a zástavba je omezena výškou 16m a čtyřmi nadzemními podlažími (pro ocelový a železobetonový skelet i pro železobetonové stěny). Podmínky zástavby navrhují situovat stavbu ve směru podélné osy hřbetu do jeho osové části s minimální vzdáleností 7-10m od hrany svahu. Objekt je umístěn ve střední části hřbetu v horní části svahu. Konstrukčně je uvažován jako železobetonový skelet s pevným vertikálním jádrem schodiště a výtahu se základní modulovou osnovou 7,5 m x 8,2 m. Budova má 2 podzemní podlaží a 3 nadzemní podlaží. Podzemní podlaží jsou zaříznuta do svahu s fasádou orientovanou severozápadním směrem. Druhé a třetí nadzemní podlaží je přetaženo směrem k vjezdu na pozemek, poslední podlaží je ustoupeno. Každý byt má lodžii nebo přístup na přilehlý terén (v místě předzahrádek). Technické místnosti jsou umístěny v druhém suterénu. Parkování je umístěno na terénu u vstupu do objektu. Studie počítá s 13 byty (1-4 pokojových) se separátní kuchyní dle místních tradic.
SDÍLET