obytné stavby

Bytový dům Děkanka

adresa Na Děkance parcela č. 1770/2

studie 2008

celková HPP 6015 m2

počet bytů 56

investor SATPO s.r.o.

foto/vizualizace CASUA

 

Kompozičním principem je obdélníkový objekt umístěný na tělese stávajících garáží. Objekt se skládá z posunutých hmot podlaží. Tento princip byl použit z důvodu  rozčlenění hmoty na menší části, které působí opticky méně hmotně než celistvá hmota . Existující objekt garáží je dvoupodlažní, nový objekt je navržen desetipodlažní. Toto prostorové uspořádání vychází z předpokladu  maximálního využití daného pozemku při snaze o zachování normových hodnot a obecně technických požadavků na výstavbu (odstupové vzdálenosti).
SDÍLET