veřejný prostor

Rehabilitace Štěpánské ulice

adresa Štěpánská, Praha 1

studie 2009

investor Městská část Praha 1

 

Cílem studie je vytvořit předpoklady pro příjemnější pohyb chodců a zklidnění automobilového provozu. Toho je docíleno zejména návrhem zpomalovacích opatření, organizací parkování, rozšířením pěších komunikací a uplatnění prvků zeleně.
SDÍLET