veřejný prostor

Náměstí s vodními prvky Wuchterlova, Praha

adresa Wuchterlova ulice, Praha 6

studie 2006

investor Městská část Praha 6

foto/vizualizace CASUA

 

Vítězný soutěžní návrh na vodní prvky ve veřejné anonymní soutěži. Autorem soch je akademický sochař Michal Gabriel. Po prostudování soutěžních podmínek a s vědomím toho, že autor úpravy náměstí Ing.arch. Luboš Pata je členem soutěžní poroty, se architektonická spolupráce při řešení prostoru náměstí zredukovala na minimum a pouze dokončila původní koncept.
SDÍLET