lidé

Oleg Haman

MANAGING PARTNER

Vzdělání
1984 FA ČVUT obor urbanismus a územní plánování (s vyznamenáním), ateliér prof. Krise
Diplomní projekt „Zahradní město Písnice-Cholupice-Točná“
1988-89 UK Pedagogická fakulta postgraduální studia Jaspex (nedokončeno)

Praxe

od 1.7.1990
CASUA konsorcium a posléze spol. s.r.o.
(společně s ing. Alešem Poděbradem)

1.2.-1.7.1990
svobodné povolání

1989-1990
PÚ VHMP Architektonický ateliér 3
ing. arch. Karel Prager

Zahraniční stáže

1983 Zavod za projektovanje Jugoslovenskich železnic
Biro za architekturu
Beograd, Jugoslavia
1990 JOBIN s.a. MESSERLICAD
Loussane, Switzerland

Členství v oborových organizacích

ČKA velká autorizace 00518
SKA hostující architekt 0007
SAR člen
UARK člen
Obec architektů člen
Asociace pro urbanismus a územní plánování člen

Funkce

Obec architektů předseda 2003-2009
EUROPAN CZ prezident od roku 2014
IAAM profesor od roku 2011

Vybrané urbanistické soutěže

1984 Prostějov- východ
2.cena společně s Petrem Starčevičem
1986 Mezinárodní soutěž pod záštitou UIA
Novi Beograd zlepšení urbanistické struktury
cena - člen týmu vedeného Tomášem Havrdou
1988 Ostrava Karolina
společně se Zdenkem Žilkou a Zbyškem Stýblem
1999 II.etapa pěší zóny Hradec Králové
1.cena, vedoucí kolektivu
realizace 2001
2012 Územní plán města Hradce Králové
1.odměna společně s Pavlem Tušlem a Tomášem Havrdou
2014 Územní plán města Košice
2.cena společně s Petrem Housou a Martinem Drahovským

Vybrané urbanistické práce

2007 Zásady umisťování výškových staveb na území Hlavního města Prahy a ochrana památek UNESCO
UNESCO schválilo v roce 2008 na svém zasedání
v Quebecku jako přiklad hodný následování
2009 Příběhy řeky – Rohanský ostrov
Oceněno Asociaci pro urbanismus a územní plánování
Urbanistický projekt AAÚP roku 2009
2010 Zkoumání vizuálního dopadu otáčivého hlediště divadla v zahradě zámku Český Krumlov
na památku UNESCO
2013 Územní plán města Ústi nad Labem
Koncept, Návrh, Čistopis, Schváleni zastupitelstvem
Společně s Petrem Vávrou a Petrem Housou
2015 Prostorová regulace centrální historické části Karlových Varů
Oceněno cenou Stavba roku 2016 – urbanistický projekt
2015 Inspirace Jeruzalémem při založení Nového Města Pražského

další spolupracovníci

Oleg Haman
Oleg Haman
MANAGING PARTNER
Aleš Poděbrad
Aleš Poděbrad
MANAGING PARTNER
Radan Jurášek
Radan Jurášek
SENIOR CIVIL ENGINEER
Jan Krause
Jan Krause
SENIOR CIVIL ENGINEER
Petr Jambor
Petr Jambor
SENIOR ARCHITECT
Veronika Sajnerová
Veronika Sajnerová
SENIOR ARCHITECT