Sladovny Praha 6

Kontroverzní projekt poslední etapy obytného souboru se chýlí ke svému závěru.  V měsíci březnu bylo na projektu, který se v současné době nazývá Rezidence Podbaba, dokončeno osazování oken, provádění vnitřních rozvodů technického zařízení budovy, omítek a podlah. Objekt je připraven na provádění fasády, která bude prováděna podle nové projektové dokumentace, protože původní návrh se stal předmětem námitek a napadání okolních společenství vlastníků bytových jednotek. Stavba byla proto na několik měsíců zastavena a z toho důvodu došlo taktéž ke změně dodavatele stavby. Casua původně spolupracovala na projektu Sladoven s pražským urbanistickým ateliérem A+R Systém a turínským studiem Mediapolis. Casua nemá nic společného s demolicí historických objektů Sladoven s komíny, které byly nelegálně realizovány původním majitelem. Z toho důvodu architektonický návrh novostavby počítá s návratem siluety sladoven tak, jak zůstala v paměti okolních obyvatel. Současným investorem je společnost MSI, a.s.