obytné soubory projekty všechnyBytový Dům Hlubočepy

Projekt 2019

Nově navržený bytový dům je rozdělen do dvou hmot. Hmoty jsou stejně vysoké s rozdílným poměrem šířky a délky. Objekty jsou k sobě mírně natočeny. Toto řešení vychází z původní půdorysné stopy objektů bývalého historického areálu.

Velikost objektů koresponduje s velikostí původních objektů v dané lokalitě jako např.: zámek Slovanka a jeho hospodářské budovy, Zámek Hlubočepy  s přilehlými objekty

Nové objekty jsou umístené na pozemku rovnoběžně s vrstevnicemi. Hmoty jsou osazeny do svahu tak, že vznikají dvě podlaží s větší částí obvodového zdiva pod úrovní terénu tedy   podzemní podlaží a tři nadzemní podlaží. Vzhledem k umístění objektu ve svahu v blízkosti železniční trati a částečnému zapuštění do svahu je výhodné ponechat část konstrukce sklepení stávajícího objektu jako opěrnou konstrukci.

Základním regulativem a architektonickým prvkem doplňující charakter lokality je tvarování střechy. Byla navržena sedlová střecha s orientací hřebene v podélném směru. Charakteru lokality odpovídají i zvolené materiály a členění fasády. Fasády obou objektů jsou  řešeny tradičním způsobem –  rastrovou omítkou s jednotlivými otvory oken. Z východní a jihovýchodní strany otevřené do údolí je charakteristicky doplněna balkóny.