obytné soubory projekty všechnyBytový dům – Hübnerové

2019

Novostavba bytového domu v ulici Hübnerové v Praze 5 – Košíře o 3 nadzemních a 1 podzemním podlaží.

Součástí záměru je řešení části komunikace Hübnerové a řešení sadových úprav v rámci pozemku investora.

Navržený bytový dům o třech nadzemních podlažích měřítkově respektuje okolní zástavbu, která je sice dvoupodlažní, ale s vyvýšeným přízemním patrem a sedlovou střechou. Hmota domu byla dále redukována vertikálním posunutím poloviny objektu o půl patra níž, a horizontálním členěním za pomocí proskleného jádra na dvě hmoty. Výsledná hmota tak působí spíše dojmem několika menších solitérů něž jedné stavby.

Návrh komunikací doplňuje a navazuje na stávající komunikace. Prodlužuje chodník z ulice Nedošínské do ulice Hübnerové. Součástí návrhu je i návrh 13 nových parkovacích stání.