novinky obytné soubory projektyBytový dům Malkovského

01/02/2023

Pozemek se nachází v severní části sídliště Letňany na rohu ulic Malkovského a Krauso-va. V západní části pozemku je umístěn samotný bytový dům o 12 běžných nadzemních podlažích a jednom ustoupeném. Urbanistické uspořádání je navrženo tak aby výškový objekt doplní stávající řadu tří věžových domů podél ulice Krausova.

Objekt je navržen jako výškový se dvěma podzemními podlažími a podnoží garáží v rozsahu bývalého objektu. Garáže jsou umístěny do 1PP a 2PP.

Vstup do bytového domu je umístěn ze severu v západní části pozemku, dům je tak otočen svým vstupem směrem do křižovatky. Vjezd do garáží je umístěn ze severu – ulice Malkovského ve východní části pozemku. Celý objekt je zapuštěn o cca 1400mm pod úroveň okolního terénu, první obytné patro 1NP je umístěno 2000mm nad terénem. V 1np jsou umístěny byty a sklad pro potřeby SVJ. Ze společných chodeb domu je navržen vstup na zelenou střechu nad objektem garáží. Část střechy je vymezena jako předzahrádka k přilehlému bytu. Zbylá část společné zahrady je rozdělena n část s bylinkovými záhony, část se zastíněnými piknikovými stoly a část pro dětské hřiště. Zbylá nadzemní podlaží jsou čistě obytná.

Hlavní fasáda je navržena v kontaktním zateplovacím systému s bílou (světlou) omítkou, ustoupené plochy za průběžnými balkóny jsou navrženy v omítce šedé (tmavé). Ve stejném odstínu jsou navrženy i parapety na balkónech a doplňkové obdélníky u vybraných oken. Ve stejném materiálu bude provedena výtahová šachta a ustoupené patro. Jako akcentní barva je zvolen odstín červené. Rámy oken budou plastové s tmavě šedou folií. Zábradlí bude ocelové prvkové s povrchovou úpravou antracitového nátěru, sestava balkónů nad arkýřem ze západu je opatřena zábradlím s červeným nátěrem.

Společná zahrada bude osázena keři a stromy v hrobečcích z navršené zeminy. Budou zbudovány vyvýšené záhony pro pěstování bylinek a okrasných květin. Celý parter bude doplněn sadovými úpravami včetně popínavých rostlin po fasádě jednopodlažního křídla garáží.

 

další novinky