novinky


cena arnosta lustiga

Casua partnerem ceny Arnošta Lustinga

27/04/2022

Desátým laureátem této ceny se stal ředitel a zakladatel organizace Člověk v tísni: Šimon Pánek. Ocenění za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost. Gratulujeme!

Cena Arnošta Lustiga se uděluje každoročně jednomu z žijících českých občanů, který se obdobným způsobem jako Arnošt Lustig zasloužil o udržení a rozvoj celospolečenských hodnot, jakými jsou zejména odvaha a statečnost, lidskost a spravedlnost. Ocenění není zaměřeno primárně na oblast umění či vědy, tedy na oblasti, jimž je v současné době věnováno obecně mnoho pozornosti.

Jedním z hlavních cílů udělování Ceny je propagace uvedených hodnot ve všech rovinách a oblastech života české společnosti. Laureáta vybírá na základě zmíněných hodnot porota – Výbor Ceny Arnošta Lustiga – složená z předních postav české kultury, politiky a vědy, jejímž předsedou je prof. Jan Pirk.

Historicky prvním laureátem Ceny Arnošta Lustiga za rok 2011, které se dostalo mimořádné mediální i společenské odezvy, se stal pražský biskup mons. Václav Malý. Druhým laureátem Ceny, za rok 2012, byla paní Kamila Moučková. Třetí ocenění za rok 2013 slavnostně převzal pan Bedřich Utitz, kapitán ve výslužbě. Čtvrtým laureátem byl za rok 2014 zvolen Petr Sýkora, spoluzakladatel Nadace Dobrý Anděl. Jubilejním pátým laureátem byl za rok 2015 oceněn spisovatel Jiří Stránský. Laureátkou za rok 2016 se stala přední česká disidentka a chartistka Dana Němcová. Laureátem za rok 2017 byl pan Paul Rausnitz, česko-americký podnikatel židovského původu, který z rodného Československa uprchl před nacisty i komunisty a během druhé světové války se podílel na osvobození Československa. Osmým laureátem Ceny Arnošta Lustiga za rok 2018 byl zvolen brigádní generál Karel Řehka. Během své vojenské kariéry byl nasazen na zahraničních misích v Kosovu a Afghánistánu, věnuje se teorii ozbrojených konfliktů i hybridní války. Ocenění za rok 2019 nebylo předáno z důvodu pandemie. Cenu Arnošta Lustiga udělenou za rok 2020, získal český břišní a hrudní chirurg, profesor Pavel Pafko.

Slavnostní předávání Ceny Arnošta Lustiga se již tradičně koná v prostorech Rezidence primátora hl. města Prahy, za mimořádné pozornosti významných osobností českého veřejného života i médií. Funkci předsedy Čestného výboru Ceny Arnošta Lustiga zastával ve všech jejích ročnících premiér České republiky. Hlavními mediálními partnery tradičně bývají Česká televize a Český rozhlas.

Cenu Arnošta Lustiga založila v roce 2011 Česko-izraelská smíšená obchodní komora v rámci podpory odkazu Arnošta Lustiga, spisovatele světového formátu, významného představitele českého společenského života a dlouholetého čestného člena Česko-izraelské smíšené obchodní komory. Arnošt Lustig se ve svém díle po celý život zabýval tématem holocaustu, který v mládí sám zažil.
oustředil se především na odkrývání vnitřní síly člověka, která mu umožňuje zachovat si lidskou důstojnost a morální hodnoty i v situacích krajního ohrožení. Snažil se nalézt to, co činí člověka člověkem, člověkem lepším, šťastnějším. Jeho nezapomenutelná osobnost i po jeho smrti představuje etalon mravnosti, odvahy a lidskosti. Hodnot, které jsou v každé společnosti a v každé době tak důležité.

další novinky