novinkyCasua se vrací na Vinici

29/01/2019

Stejně jako každý člověk, i každý dům má svůj životní příběh. Jako architekti a stavební inženýři jsme byli u toho, když před téměř dvaceti lety vznikalo obchodně administrativní centrum Vinice s navazujícím obytným souborem Palouk. V té době se jednalo o jedno z největších realizovaných souborů toho typu v Praze. Projekt Vinice byl náš první velký projekt rozsáhlého souboru.

Poté, co se téměř po dvou desetiletích odstěhoval dlouholetý majoritní uživatel, a poté, co bylo rozhodnuto o celkové rekonstrukci, začíná nové životní období tohoto objektu. Jsme rádi, že se můžeme podílet na rekonstrukci, která se snaží původní objekt přeměnit na moderní obchodně administrativní centrum ve standardu 21. století. Cílem je vytvořit příjemné pracovní prostředí obklopené zelení, které se zároveň nachází v blízkosti centra města. Při návrhu celkových úprav z hlediska technologického řešení se dbalo na dopad na životní prostřední a spotřebované množství energie potřebné pro provoz budovy.

Funkční využití budovy je převážně administrativní s doplňkovými službami v parteru budovy – supermarket, pizzerie a kavárna. Suterén v rozsahu tří podzemních podlaží slouží jako technické zázemí, skladovací prostory a podzemní garáže.  Nadzemní podlaží budou využívána jako kancelářské prostory, respektive plochy připravené pro klientské vestavby nájemců. Kancelářské prostory jsou navrženy tak, aby umožňovaly flexibilní uspořádání dle potřeb jednotlivých nájemců. Díky půdorysu uspořádání budovy s vnitřními atrii je možné efektivní rozmístění pracovních míst s ohledem na zajištění denního osvětlení. Kvalitu pracovního prostředí zvyšují i nově koncipovaná atria se zelení. Dalším oživením interiéru je nová reprezentativní vstupní hala a výtahová lobby na jednotlivých podlažích.

V rámci rekonstrukce bude revitalizováno veřejné prostranství a parter v nejbližším okolí budovy včetně zeleně.  Nové příjemné exteriérové prostředí bude přidanou hodnotou pro lidi pracující v objektu.

Veronika Hájková, architektka projektu Vinice 2019

další novinky