kancelářské budovy obytné soubory projekty všechnyObchodně administrativní centrum Vinice- nové sídlo TV Prima

Dokončeno 2019

Idea projektu:

Stejně jako každý člověk, i každý dům má svůj životní příběh. Jako architekti a stavební inženýři jsme byli u toho, když před téměř dvaceti lety vznikalo obchodně administrativní centrum Vinice s navazujícím obytným souborem Palouk. Poté, co se téměř po dvou desetiletích odstěhoval dlouholetý majoritní uživatel, a poté, co bylo novým majitelem rozhodnuto o celkové rekonstrukci, začíná nové životní období tohoto objektu. Jsme rádi, že jsme se mohli podílet na rekonstrukci, která se snaží původní objekt přeměnit na moderní obchodně administrativní centrum. Cílem bylo vytvořit příjemné pracovní prostředí obklopené zelení, které se zároveň nachází v blízkosti centra města. Při návrhu celkových úprav z hlediska technologického řešení se dbalo na dopad na životní prostřední a spotřebované množství energie potřebné pro provoz budovy.

Popis projektu:

Funkční využití budovy je převážně administrativní s doplňkovými službami v parteru budovy – supermarket, pizzerie a kavárna. Suterén v rozsahu tří podzemních podlaží slouží jako technické zázemí, skladovací prostory a podzemní garáže. První čtyři podlaží jsou novým sídlem televize Prima a rádií. Televizní studia byla vestavena do prostoru původní dvorany objektu. Ostatní nadzemní podlaží budou využívána jako pronajímatelné kancelářské prostory. Jsou realizovány jako plochy připravené pro klientské vestavby nájemců. Kancelářské prostory jsou navrženy tak, aby umožňovaly flexibilní uspořádání dle potřeb jednotlivých nájemců. Díky půdorysnému uspořádání budovy s vnitřními atrii je možné efektivní rozmístění pracovních míst s ohledem na zajištění denního osvětlení. Kvalitu pracovního prostředí zvyšují i nově koncipovaná atria se zelení. Dalším oživením interiéru je nová reprezentativní vstupní hala a výtahová lobby na jednotlivých podlažích. Významnou součástí rekonstrukce je nová podoba vnějšího vzhledu objektu. Dále bylo také revitalizováno veřejné prostranství a parter v nejbližším okolí budovy včetně zeleně.

Technické informace:

Polyfunkční budova má 8 nadzemních a 3 podzemní podlaží s půdorysem 81x76m. Nadzemní podlaží představují dva bloky, severní a jižní, které jsou propojeny spojovacími krčky.  Nosnou konstrukci budovy tvoří železobetonový monolitický skelet doplněný železobetonovými monolitickými jádry. Sloupy se základním rozměrem 400×400 mm jsou v příčném směru v roztečích 4800, 6000, 6400, 7500 mm a ve směru podélném v roztečích 4600, 6000, 7100, 7500 mm. Novým konstrukčním prvkem jsou vestavby televizních studií do původní dvorany objektu. Zastřešení je navrženo jako dvojúrovňové s viditelným prostorovými příhradovými vazníky na výšku odpovídající konstrukční výšce podlaží, na kterých jsou zavěšeny vlastní stropní konstrukce. Jako finální vrstva střešního pláště byla použita skladba rozchodníkové zelené střechy v kombinaci s lokální terasou z dřevěných lamel. Vzhledem k tomu, že rekonstruovaný objekt byl kolaudován již v roce 1999, bylo nutné také řešit komplexní rekonstrukci fasád nejen z hlediska estetického, ale i tepelně-technického. Díky novému zateplení objektu a použití nových hliníkových výplní otvorů došlo k výraznému zlepšení energetické náročnosti objektu. Dodatečné zateplení je na většině fasád kryto systémovou předsazenou fasádou z alucobondu v kombinaci barev zlaté, bílé a černé.