novinkyCasua sponzorem SPA – pořadatele studentské ceny za architekturu a design Olověný Dušan

07/03/2022

SPA vyhlásil vítěze 29. ročníku Olověného Dušana, letos na půdě Fakulty architektury

SPA – Spolek posluchačů architektury  při FA ČVUT je svobodnou, nezávislou a dobrovolnou organizací otevřenou pro všechny studenty, kteří se chtějí aktivně podílet na studentském životě naší fakulty.

Mezi aktivity SPA patří především pořádání přednášek, besed, výstav či exkurzí za zahraniční architekturou, kterých se mohou účastnit jak studenti, tak široká veřejnost. Stěžejní akcí je pak již kultovní každoroční soutěž „Olověný Dušan“, kdy je oceněn nejlepší ateliérový projekt a nejlepší ateliér jako celek. Spolupracujeme také s odbornými časopisy, galeriemi, v rámci FA ČVUT pak s akademickým senátem a vedením fakulty.

Jsme velmi hrdí, že můžeme být součástí tak oblíbené akce.

další novinky