obytné soubory projekty všechnyČeské Terasy

Projekt 2010

Jako podklad pro zpracování této architektonické studie sloužily mapové podklady dané lokality a průzkum území. Parcela se nachází na plochém hřbetu se strmými svahy se sklony od 23° do 36° (lokálně až 38°) v zóně seismické intenzity 10 ballů a zástavba je omezena výškou 16m a čtyřmi nadzemními podlažími (pro ocelový a železobetonový skelet i pro železobetonové stěny). Podmínky zástavby navrhují situovat stavbu ve směru podélné osy hřbetu do jeho osové části s minimální vzdáleností 7-10m od hrany svahu. Objekt je umístěn ve střední části hřbetu v horní části svahu. Konstrukčně je uvažován jako železobetonový skelet s pevným vertikálním jádrem schodiště a výtahu se základní modulovou osnovou 7,5 m x 8,2 m. Budova má 2 podzemní podlaží a 3 nadzemní podlaží. Podzemní podlaží jsou zaříznuta do svahu s fasádou orientovanou severozápadním směrem. Druhé a třetí nadzemní podlaží je přetaženo směrem k vjezdu na pozemek, poslední podlaží je ustoupeno. Každý byt má lodžii nebo přístup na přilehlý terén (v místě předzahrádek). Technické místnosti jsou umístěny v druhém suterénu. Parkování je umístěno na terénu u vstupu do objektu. Studie počítá s 13 byty (1-4 pokojových) se separátní kuchyní dle místních tradic