kancelářské budovy projekty všechnyČeský Statistický Úřad

Realizace 2007

Architektonické a zejména hmotové řešení administrativní budovy Českého statistického úřadu bylo dáno především původním projektem pro ÚR. Budova je rozčleněna  na tři křídla, z toho křídlo A má 11 nadzemních podlaží kancelářských plus poslední technické podlaží. Příčné křídlo B má 7 nadzemních podlaží plus technické podlaží a severní křídlo C má 3 nadzemní podlaží.  Křídlo A je řešeno jako provozní pětitrakt se středním technickým a komunikačním  jádrem s výtahy a dvěmi únikovými schodišti. Toto křídlo je na severní straně rozšířeno lomením fasády v tupém úhlu.  Druhé komunikační jádro je v uzlovém bodě křídel B a C. Křídlo B tak je pouze dvoutraktové a křídlo C je řešeno variabilně dle provozních dispozic. Konstrukce budovy je řešena jako monolitický železobetonový skelet s deskou se skrytými průvlaky. Fasády objektu jsou vyzdívané a zateplené zavěšeným lehkým obvodovým pláštěm s použitím fasádních desek Cembonit. Okna jsou dřevěná z Europrofilů a zastínění je kombinací prvků hliníkových lamel a betonových prefabrikovaných markýz.