projekty urbanismus všechnyHelsinki – Jižní přístav

Soutěž 2011

Musíme zachovat identitu a atmosféru místa. Spojení historického centra s mořem, námořní dopravou a trhem je pro nás nanejvýš důležité. Osy kompozice a vizuální výhledy jsou velmi důležité. Výhledy z parku Tahtitormin Vuomi a panorama přístavu musí zůstat nerušené. Nedílnou součástí této lokality jsou kotvící turistické lodě, osobní lodě, soukromé a rybářské lodě, shon a davy lidí. Auta jsou všude a asfaltové oblasti jsou nepřirozené cizí prvky. Doprava a parkování by měly být organizovány lépe a efektivněji, operace na terminálech musí být efektivnější a nezbytné přepravní zóny by měly být vizuálně odděleny. Terminály znamenají nové příležitosti a nové výzvy. Demolice terminálu Kanava, budovy K6, budovy K7 a terminálu Makasiini umožní další rozvoj. Naše vize je byt s výhledem na panorama města a na moře, stejně jako kancelářské místnosti s výhledem na přístav. Představujeme si různorodý veřejný prostor pro občany i příchozí návštěvníky – veřejný prostor, který nabízí možnost zůstat, trávit volný čas a setkat se s lidmi nebo relaxovat, veřejný prostor, který je vybaven kvalitním městským zařízením. Náš nápad je atraktivní promenáda na okraji moře. Lidé mohou zažít vizuální kontakt s mořem. Tramvaj vede po nové trase a jsou zde nové tramvajové zastávky. Nové trasy pro chodce a cyklisty jsou bez kolizí a jsou napojeny na trasy v okolních oblastech. Vidíme zelené veřejné prostory, nové zelené plochy. Park Tahtitormin Vuomi je propojen s parkem pro volný čas; zeleň se táhne k vodě. EsplanadI Park je rozšířen do ulice Etelafaranta na okraj náměstí. Nová ulička hraničí a definuje Market Square. Rozšíření uličky v Kanavakatu ulici rozšiřuje východní osu území. Při pohledu z kopce Tahtitormin Vuomi vidíme složení zelených ploch a zelených střech.