kancelářské budovy projekty studie všechnyHENNLICH – Litoměřice, III. etapa

Novostavba výrobní a skladovací haly je součástí areálu firmy Hennlich v Litoměřicích. Pozemky areálu se rokládají na východním okraji Litoměřic, při výpadové silnici na Českou Lípu, naproti areálu Litoměřického výstaviště.

Celkový pozemek o ploše cca 2,4 hektarů má zhruba tvar kosodélníku, který kratší jižní stranou přiléhá k ulici Českolipské. Území se mírně svažuje od severu k jihu. Pozemek na západní straně sousedí s bývalým průmyslovým areálem firmy TIMO, na severní straně jej vymezuje trať železnice Litoměřice – Česká Lípa, na východní straně sousedí s pozemkem HZS – hasičského sboru. Stávající objekty stávajících administrativně skladovacích areálů stojí při jižní části pozemku při Českolipské ulici.

Jedná se zastavěné území areálu firmy Hennlich v Litoměřicích.

Zamýšlená novostavba výrobní a skladovací haly bude součástí areálu firmy Hennlich novostavbou dojde k rozšíření výrobní a skladovací plochy v areálu.