projekty všechny výstavyKarel Prager – architekt, stavitel, vizionář

Expozice

Ve výstavních prostorách Veletržního paláce v roce 2014 proběhla výstava díla českého architekta Karla Pragera. Architektonická koncepce výstavy byla dílem atelieru CASUA. Výstava představovala co možná nejucelenější soubor prací od 50. let až do sklonku života.

Byly zde zastoupeny návrhy Ústavu makromolekulární chemie ČSAV, Federálního shromáždění, areálu staveb v Emauzích, Matematicko-fyzikální fakulty UK, Nové scény Národního divadla, rekonstrukce Rudolfina či obytného souboru U kříže.

Rovněž byly prezentovány nejrůznější soutěžní návrhy a nikdy nerealizované studie Největší část výstavy tvořily plány a modely z architektovy pozůstalosti, doplněné současnými fotografiemi jeho staveb od Pavla Friče.