všechnyLetiště M.R.Štefánika v Bratislavě

2010

STAVBA ROKU 2011 – Cena ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR za celospoločenský prínos

 

V letech 2004 a 2005 byly vypsány veřejné soutěže na návrh rekonstrukce a dostavby Terminálu letiště M.R.Štefánika v Bratislavě. V soutěžích zvítězila projektová kancelář AGA – Letiště, s.r.o. ve spolupráci s firmou Causa, s.r.o.. Následně jsme spolupracovali na dokumentaci pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro výběr dodavatele stavby a pro realizaci stavby. V roce 2010 byla dokončena realizace první ze dvou etap.