projekty urbanismus všechnyLetiště M.R.Štefánika v Bratislavě

2010

Casua společně s AGA – Letiště zvítězily v letech 2004 a 2005 ve veřejných soutěžích na rekonstrukci a dostavbu terminálu letiště M. R. Štefánika. Následně jsme spolupracovali na dokumentaci pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, pro výběr dodavatele stavby a pro realizaci stavby.  V roce 2008 byla realizována 1. etapa, která představuje odletovou část terminálu  (prostor pro odbavení cestujících a zavazadel na odletu). V roce 2010 došlo k demolici  historického terminálu z roku 1971 a na jeho místě v rámci druhé etapy vznikla nová příletová část, která spolu s nově realizovanou odletovou částí vytvořila novou kompaktní budovu.

Koncepce řešení terminálu se výrazně uvolnila po rozhodnutí, že původně uvažovaná rekonstrukce starého terminálu  s navazující dostavbou, bude nahrazena komplexní novou výstavbou. Tímto byly odstraněny zásadní prostorové hendikepy ve vazbách nové výstavby na starou budovu s nevyhovujícími parametry už pro současný letištní provoz. Parametry nové budovy byly zvoleny podle předpokládané potřeby a podle současných standardů pro budovy letištních terminálů. Koncepce výstavby v její konečné fázi byla směřována na vytvoření jedné výrazné moderní budovy, která zabezpečí všechny potřebné funkce. Objekt je koncipován jako jednoduchý půdorysný tvar v objemu kvádru, s výrazným a progresivním zastřešením přes celou hloubku budovy. Zastřešení je logického tvaru umožňujícího optimální dimenze vnitřních prostor, přehlednost a do určité míry i připadnou variabilitu. Řešení vychází z daných situačních možností stávajícího prostoru, hlavně z vazby na existující budovu,  na letištní plochy, resp. plochy provozní obslužné v těsném sousedství budovy. Hlavní fasáda se vstupem do objektu  je zdůrazněna vysokým transparentním průčelím s navazujícími veřejnými vnitřními prostorami, naopak letištní strana budovy, s ohledem na svou orientaci jižním směrem, má zvýšený prostor v hloubce vnitřního prostoru, v tranzitní hale. Podobně jsou voleny i další vnitřní prostory a tvoří tak podklad pro vnější výraz budovy. Vnější rozptylový prostor před terminálem, plnící zvýšené nároky při příjezdu a odjezdu cestujících, je po celé délce chráněn konzolou ve výši střechy, vyloženou až k hraně nově vzniklé komunikace. Prostory před vlastními vstupy překryjí zavěšené konzoly – markýzy, vystupující a členící jednoduchou hmotu průčelí tak, aby se zabránilo vlivu extrémních povětrnostních podmínek. Výrazným hmotovým prvkem jsou také nástupní pevné mosty, v celé délce jižní, tzn. letištní fasády. Jde o soustavu z větší části prosklených průchodů pro cestující na odletu, situovaných nad obslužnými komunikacemi.

 

Tato stavba v roce 2011 získala v soutěži „Stavba roku 2011“ cenu Ministra dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR za celospolečenský přínos.