projekty studie všechnyLetňany – Nové Centrum

Studie 2010

Účelem nových úprav parteru je získání kvalitního prostranství v centrální části Letňan. Okolí autobusové zastávky Tupolevova je považováno za přirozené centrum, na průsečíku směrů k nákupním příležitostem, sportovním centrům  a dalším aktivitám, stávající  plochu ale zaujímá křižovatka, která slouží k dopravní obsluze parkovacích ploch, přiléhajících k ulici Tupolevova.

Navržené úpravy prostranství slouží k vytvořené klidové plochy, s vyloučením automobilové dopravy. Plocha je zpracována tak, aby sloužila k relaxaci, umožňovala provoz sezónního tržiště s třemi stálými prodejními stánky. Hlavní pěší směry navazují na  stávající pěší tahy k různým aktivitám.  Jsou zde navrženy podzemní kontejnery na tříděný odpad.

Hlavní prostor je vydlážděn žulovou dlažbou, doplněn dřevěnými moly k sezení. Doplněny jsou stromy, osazeny do dlažby s ochrannými mřížemi.