novinky projekty všechnyNemocnice Banská Bystrica

03/01/2024

Pro fakultní nemocnici F. D. Roosevelta v Bánské Bystrici jsme ve spolupráci s kolegy na Slovensku navrhli vstupní objekt a architektonické řešení fasád nových objektů.

Vstupní objekt je navržen jako organická vlna spojující nové jednoduchů kubické části nemocnice se stávající poliklinikou. Fasáda vstupního objektu je maximálně prosklená. Severní objekt je po patrech rozdělen do několika funkčních celků: jídelní část se školícím centrem na přízemí, parkovací dům v 2. a 3. np a zdravotnická a administrativní část ve zbylých nadzemních patrech. Tyto funkce se také odrážejí do ztvárnění fasády v jednotlivých patrech.

Hlavní fasáda je z bílých kompozitních panelů. Okna jsou doplněna parapetní deskou v modrozeleném provedení. Spodní část je tvořena provětrávanou fasádou z kompozitních panelů modrozeleného odstínu a je doplněna panely z tahokovu jako nosiče popínavé zeleně. Jižní objekt je hmotově rozdělen na podnož a lůžkovou část půdorysného uspořádání do X. Dle objemového uspořádání je navrženo architektonické řešení jednotlivých fasád. Podnož je pojednána jako jednoduchý kubus obložený bílým velkoformátovým keramickým obkladem. 

Lůžková část je členěna vertikálním formátem oken s výrazným horizontálním členěním pomocí fasádních slunolamů. Vertikální formát okna je doplněn parapetní deskou s modrozelenou deskou. Hlavní fasáda je v bílém provedení omítky. Koncové pozice jsou zvýrazněny bílou provětrávanou fasádou z kompozitních panelů.

další novinky