projekty studie všechnyNová budova Fakulty Umění – Ostravská Univerzita

Studie 2017

Pozemek se nachází na jednom ze strategicky nejdůležitějších míst z hlediska budoucího rozvoje města. Na místě, kde dvě odloučené části města překonávají územní bariéru a vytváří tak významnou pěší spojku v návaznosti na ulici Stodolní.

Struktura:

1. Zachování pevné a ucelené urbanistické
struktury definováním nové fakulty jako
urbanistického bloku.
2. Návrh nárožního prvku jako vstupu do
sjednoceného města.
3. Respektování měřítka a významných pozic
stávajících chráněných budov.