novinky projekty urbanismus výstavyNové centrum Jesenice

03/05/2022

Urbanistická soutěž. Řešené území představuje nejniternjší centrum dnes už města Jesenice. Jedná se o trojúhelníkovou náves na křižovatce dvou cest. I přes mnoho negativních aspektů si ale místo zachovalo svoji původní urbanistickou stopu.

Navrhli jsme proto řešení, kde v maximální formě zachováváme současnou urbanistickou strukturu. V celé kompozici současného prostoru zcela jednoznačně dominuje historické budova tzv. přepřahací stanice pro koňskou dopravu. Citlivou rekonstrukcí a umístěním uprostřed náměstí ( jakýsi „Špalíček“ ) může budova vnést do místa tolik potřebný historický kontext a připomenout genia loci. Okolo Špalíčku vytváříme nové náměstí s přiměřeným měřítkem a velikostí, náměstí s důležitými městskými veřejnými funkcemi.

další novinky