obytné soubory projekty všechnyObytný soubor – Pec pod Sněžkou

2019

Urbanistické řešení vychází z architektonické studie zpracované společností ATIP a.s., kdy nově navržená zástavba svým uspořádáním navazuje na stávající urbanistickou strukturu obce v této lokalitě. Celková ubytovací kapacita je rozdělena do několika samostatně stojících domů z důvodu přizpůsobení měřítka okolní zástavbě a charakteru národního parku. Navrženo je 5 bytových domů (A1, A2, B1, B2, B3), které jsou do terénu osazeny ve dvou výškových úrovních.

V těchto budovách jsou navrženy zejména byty, které budou mít službu hotelového servisu – uklízení pokojů, hotelová služba, zalévání kytek, údržbě objektu atd. Kromě toho potom návazné provozy, zejména podzemní garáže, sklepy a technické místnosti. Dále jsou ve dvou objektech umístěny obslužné provozy jako je recepce, wellness, fitness a restaurace.

Objekty A1 a A2 jsou umístěny na spodní výškové úrovni, objekty B1-B3 pak vytvářejí řadu domu umístěné na vrstevnici o cca 6,5 m výše. Mezi těmito dvěma řadami je navržena obslužná komunikace. Návrh využívá svažitosti stavebního pozemku – technické a skladové prostory, garáže, fitcentra a částečně wellness jsou zapuštěny do terénu.

Fasáda je inspirována tradiční Krkonošskou architekturou. Při kolmém pohledu na fasádu vidíme texturu podkladového dřeva. Naopak při pohledu z uhlu vystupuje barevná kombinace připomínající horské chaty v regionu. Nastává tu tedy symbióza moderní a tradiční architektury.