projekty studie všechnyMultifunkční Fotbalový stadion Hradce Králové

Concept 2020

Nová podoba stadionu je odvozena ze stávající platné dokumentace pro stavební povolení. Stadion je složen ze čtyř tribun s volnými nárožími. Tribuny jsou navrženy z půlky osazené na terénu a druhá půlka je vynesena železobetonovou prefabrikátovou konstrukcí. Prosté konstrukce tribun jsou doplněny o vestavby objektů bufetů, toalet a jiných místností určených pro provoz stadionu. Jediná západní tribuna je navržena jako budova o třech nadzemních a jednom podzemním podlaží. Základní materiálové a barevné řešení je odvozeno od tradiční klubové bílo-černé barevné kombinace.
Všechny čtyři tribuny jsou zastřešeny jednotnou zavěšenou střechou s oblými rohy. Střecha je navržena jako ocelová konstrukce. Jednotlivé střešní nosníky jsou pomocí táhel a ocelových sloupů nad rovinou střechy ukotveny do dvojice želbet. sloupů. Jako střešní krytina je použit trapézový plech. Sloupy – jak ocelová, tak i betonová část, – budou opatřeny černým nátěrem. Trapézový plech a ostatní konstrukční ocel. prvky střechy budou ze spodu opatřen bílým nátěrem. Střecha je po svém vnějším obvodu ohraničena atikou z černého hladkého plechu.