projekty studie všechny


Na brehu

Rekonstrukce objektu U Sovových mlýnů 1

soutěž 2020

CASUA se svým návrhem vstoupila do výběrového řízení na pronájem objektu bývalého rybářského klubu na Kampě. Tento návrh rekonstrukce spojoval komerci a občanské využití. V přízemí by se nacházela vinárna Na břehu Rhôny, v patře by pak došlo k prolnutí funkcí. Nacházeli by se zde jak kanceláře Obce architektů tak provoz vinárny. Nově zrekonstruovaný krov by pak sloužil výhradně veřejnosti jako společenský/výstavní prostor. Obec architektů by využila i prostor parku k příležitostným výstavám týkajících se architektury.
Kresby: Kateřina Vávrová