interiéry novinky projektyRestaurace Visionary

Představujeme vám menší projekt gastroprovozu Visionary Cafe na Praze 7 z roku 2018. Pro více info čtěte dál.

Design koncept

Design koncept vychází z myšlenky vytvořit v rámci gastroprovozu situovaného v administrativní budově nejenom prostor pro rychlé občerstvení, ale vytvořit i prostor, kde bude možné stolovat, odpočívat a případně vést neformální pracovní jednání. Z tohoto důvodu je členěn na zónu pro jídlo, zónu relaxační a zónu pro neformální pracovní činnosti.
V rámci těchto zón jsou navrženy i různé typy stolování a sezení a vyčleněna samostatná část kavárny s vlastním barovým pultem. Vizuálně by měl být prostor koncipován jako veletrh „jídla a chutí“. Výdej jídel probíhá u otevřených pultů, kde jsou před očima návštěvníků připravovány pokrmy a kde je vystaveno jídlo a pití. Součástí interiéru jsou i dekorační prvky s motivy surovin, ingrediencí a koření. Restaurace slouží jak pro administrativní budovu, ve které se nachází, tak i pro širší veřejnost.

Dispoziční řešení

Dispoziční řešení vychází z oddělení dvou zón gastroprovozu – části přípravy a části odbytu. Zóna přípravy je umístěna v uceleném bloku v západním křídle 1. NP. Ostatní provozní místnosti – sklady a šatny zaměstnanců – jsou umístěny v 1.PP. Podlaží jsou mezi sebou spojena schodištěm. Odbytová část má podélný tvar, který je situován podél prosklené fasády objektu. Hlavní vstup do tohoto prostoru je z objektového lobby. Z exteriéru jsou do prostoru celkem tři vstupy – příchozí/odchozí vstup proti recepci, zásobovací vstup u části přípravy a odchozí vstup u místa pro bezhotovostní platby. Odbytová část je členěna na tyto části – zóna výdejních pultů, zóna sezení pro rychlou konzumaci (místa v blízkosti výdejních pultů), zóna klasického sezení (střední část), zóna pro relax a případné neformální jednání – boxy a zóna kavárny. Kavárna se samostatným barovým pultem se nachází v koncové poloze celého prostoru. Tato část by měla návštěvníkům nabídnout neformální posezení s kávou, nápoji či doplňkovým kavárenských sortimentem. Vně objektu podél fasády je umístěno venkovní sezení.

Materiálové a barevné řešení

Materiálové a barevné řešení vychází z použití základních monochromatických plošných materiálů v barvě šedé, bílé a černé doplněné o žluté akcenty a nerezové gastro prvky. Výdejní pulty jsou provedeny v barvě černé (antracitové), pult kavárny je bílý. Podlahy jsou šedé. Kompozice je doplněna o dřevěné prvky – podlaha v kavárně, boxy, stoly, židle a drobný mobiliář. Žlutá barva je použita na vybraných prvcích, které vytvářejí vizuální styl celého prostoru a zároveň usnadňují orientaci v prostoru. V interiéru je použit motiv zeleně, jak ve formě vystavených surovin a bylinek, tak ve formě mechových stěn. Mechové stěny jsou téměř bezúdržbové interiérové dekorace, které stačí jen čas od času očistit od prachu. Mumifikovaný mech je pravý živý mech, jen vláha z listů byla nahrazena ekologickým, biologicky odbouratelným konzervantem. Rostliny, které se preparují tímto způsobem, jsou zakonzervovány na mnoho let a udrží si svůj přirozený vzhled, vůni i barvu. Tento mech je použit jako výplň stěn boxů a také jako materiál, který tvoří logo „Vision Café“, které je umístěno nad boxy.

Realizaci interiéru: Bea Design
Investor: Zátiší Group
Foto: David Maslowski