novinky obytné soubory projekty všechnyRezidence Nové Modřany

09/08/2022

Rezidence Nové Modřany je součástí širší rozvojové aktivity v lokalitě, kterou svou pozicí i časováním pomyslně uzavírá.

Bytový soubor se nachází v jižní části Prahy, na pravém břehu Vltavy cca 300m západně od řeky, v blízkosti Komořanské ulice. Spolu se sousedními záměry lokalitu rozvíjí pro dnešní potřeby a nabízí přidanou hodnotu plochám brownfieldu bývalého areálu cukrovaru. Svou kompozicí návrh reaguje na přilehlé vily a rodinné domy, tak aby vytvořil měřítkově pozvolný přechod mezi stávajícím a novým a zároveň díky rozvolnění objektů provázal přilehlá sportoviště s bytovou výstavbou jak vizuálně, tak z hlediska prostupnosti. Soubor tvoří 4 věže s různou výškou, které sdílí společnou skrytou podnož, jejímž prostřednictvím se zároveň vyrovnávají s výraznou morfologii pozemku.
Prostor mezi domy nabídne maximum pěších propojení, která jsou pečlivě doplněna novou výsadbou. Ta skladbou vychází z typických lokálních dřevin a porostů, mimo jiné s reminiscencí na ovocný sad cukrovaru. Parter nabízí v sousedství předzahrádek souboru pestrou řadu prostorů s herními a cvičebním prvky a pobytovými místy s mobiliářem. Veřejný prostor je doplněn o drobný objekt veřejné vybavenosti, který rozšíří nabídku v lokalitě.

další novinky