obytné soubory projekty všechnyRezidence Waltrovka – II. etapa

Realizace 2019

Pozemek je součástí rozsáhlého, původně industriálního území, které v současnosti prochází revitalizací. Je zde budován administrativně-bytový soubor Waltrovka. Podél severozápadní hranice pozemku prochází rušnější komunikace s okružní křižovatkou.

Realizovaný bytový dům zakončuje nově vznikající urbanistickou strukturu čtyřpodlažních obytných domů a dvoupodlažních řadových domů. Na východě navazuje na další bariérový dům (již realizovaný).
Objekt má jedno podzemní a šest nadzemních podlaží, z nichž dvě jsou ustupující. Půdorys je pravoúhlý, obdélný s kolmým kratším křídlem s celkovými rozměry 71 x 37 metrů. Vrchní stavba je rozdělena na tři schodišťové sekce. Spodní stavba je využita pro společné parkování a technické zázemí.
Jednotlivé fasády jsou výrazně horizontálně členěny, severní fasáda tmavými pásy úzkých oken, jižní a západní fasáda pak bílo-černými balkóny. Hmota ustupujících pater je rozdělena předsazenými prvky bílých, obdélníkových rámů přes dvě podlaží.
Barevná koncepce je založena na kontrastech bílých, světle šedých a antracitových ploch. Fasády jsou většinou omítané, vystupující prostorové prvky zvýrazňuje obklad bílým alucobondem. Opěrné zdi a dělící paravány v přízemí či na úrovni suterénu tvoří gabiony. Betonové balkonové desky doplňuje obklad z bílého alucobondu a zábradlí z antracitového tahokovu. Výrazným barevným prvkem bude také výsadba v integrovaných květináčích na balkónech.