novinkyRozhovor pro Architecture week

08/10/2018

Od založení Československa uběhlo 100 let. Casua existuje více nez 1/4 této doby. Přečtěte si rozhovor s Olegem Hamanem, hlavním architektem naší kanceláře, vydaný při příležitosti výstavy 100 let československé architektury. Odkaz na rozhovor v příspěvku,

další novinky

Jakub Seifert: Stadion Hradec Králové - rozhovor

Rozhovor o výzvách projektu.

Casua sponzorem SPA - pořadatele studentské ceny za architekturu a design Olověný Dušan

SPA vyhlásil vítěze 29. ročníku Olověného Dušana, letos na půdě Fakulty architektury

Centrála Správy železnic Smíchov

Železnice je historicky neoddělitelným a živoucím organismem Smíchova. Nový Terminál Smíchov bude jedním z nejrušnějších dopravní a železničních uzlů, spojující Prahu nejen s jihozápadní částí republiky ale i příslušnou částí Evropy. Administrativní budova nejvyššího orgánu českých železnic se tak jeví jako přirozená součást celého komplexu. Její okna, kanceláře, schodiště, a celé objekty se řadí podél kolejiště jako vlaky a vagóny v neustálém neklidu a pohybu.

CASUA a Veletrh iKariéra ČVUT v Praze 2022

Po dlouhé přestávce způsobené pandemií se na ČVUT opět konal veletrh iKariéra.

Projekt Ořechovka Maison získal ocenění Fasáda roku.

Ocenení společnosti BAUMIT

cena arnoste lustiga

Casua partnerem ceny Arnošta Lustinga

Cena Arnošta Lustiga se uděluje každoročně jednomu z žijících českých občanů, který se obdobným způsobem jako Arnošt Lustig zasloužil o udržení a rozvoj celospolečenských hodnot, jakými jsou zejména odvaha a statečnost, lidskost a spravedlnost. Ocenění není zaměřeno primárně na oblast umění či vědy, tedy na oblasti, jimž je v současné době věnováno obecně mnoho pozornosti.