projekty všechnySklady Písek

Na stavebnich pazemcích budou postaveny dvě skladové haly obdélníkového tvaru, hala A a hala B. Vedle haly A bude nádrž na na vodu SHZ-PO a strojovna SHZ Celý areál bude oplocen, výška oplocení bude 1,8m.

Areal bude mit 1 vjezd s vjezdovou bránou s elektrickým pohonem. U brány bude vrátnice a závora. Parkovaci mista pro zaměstnance budou na zpevněných plochách. Uvnitř hal budou vestavby obsahující denn místnosti pro skladníky, kanceláře pro administrativu, hygienické zázemí a technické místnosti. Zelené plochy areálu budou osety trávou. V západní části pozemku bude povrchový vsak srážkových vod, který bude zahradnicky upraven.

Skladové haly budou mit obdélníkový půdorys. Podel severozápadní fasády budou do půdorysu zapuštěné šikmé niky pro nakládací doky. Hały budou mit plochou střechu s obvodovou atikou. Fasáda bude obložena fasádními sendvičovými panely s izolaci z minerální vlny. Povrch panelu bude plech, barva šedá.