novinky projekty studie všechny


OU Hovorcovice

Obecní Úřad Hovorčovice

26/01/2021

Soutěž 2020

Vyhlašovatel: Obec Hovorčovice

Předmět soutěže: “Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu nového sídla Obecního úřadu v Hovorčovicích a jeho okolí. Obec prošla v nedávné době velkým a rychlým rozvojem a proto potřebuje posílit své centrum a vybudovat adekvátní zázemí občanské vybavenosti. Polyfunkční objekt se stane významným reprezentativním místem sídla, který usnadní komunikaci mezi obyvateli a správou obce.” (ČKA)

Typ soutěže: Jednofázová otevřená projektová architektonická soutěž.


Objekt je tvarován do jednoduché hmoty se sedlovou střechou. Dům byl umístěn svojí podélnou osou kolmo na ulici Revoluční, aby jeho severní štít dotvářel uliční čáru Staré návsi. Objekt je do prostoru křižovatky orientován svojí delší fasádou tak, že vzniká nástupní plocha vstupu do obecního úřadu.
Severní fasáda se otevírá do prostoru Staré návsi. Dvoupodlažní objekt je završen střechou s hřebenem v jedné výšce a stejným sklonem střechy v celém svém průběhu. Geometrie střechy nad lichoběžníkovým půdorysem využívá mírné gradace hrany střechy směrem k ulici Nádražní ke zvýraznění nárožní polohy. V místě vstupu je vytvořen nálevkovitý prostor závětří. Severozápadní roh objektu je v 1np prosklen a hmotově ustoupen. Vznikne tak terasa a schody směřující k nově zbudovanému veřejnému prostoru v západní části Staré návsi. Schody jsou doplněny o sedací prvky. Fasáda objektu je tvořena vertikálními lamelami bez dalšího členní. Okna jsou naznačena vyfrézovanými obdélníkovými poli.

další novinky

Stáž v Casua

Letní program Architecture & Design u nás.

Arcus City - Hrubá stavba dokončena

Pouštíme do světa záznam říjnových výsledků urbanistického souboru obytných domů Arcus City v pražských Stodůlkách. Kompozice vybraného návrhu vychází z tvaru terénu stavebních pozemků, které vytvářejí velkou přírodní mělkou mísu, jakýsi crescent, ideálně orientovaný na jižní sluneční stranu.

CASUA již po 4. sponzorem módní přehlídky Jaroslavy Procházkové

Dne 4.10. 2017 se v Mramorovém sále Lucerny uskutečnila módní přehlídka Jaroslavy Procházkové, a CASUA se již po 4. stala sponzorem této akce.

Oleg Haman - Rozhovor pro Regionální televizi

Kam směřuje světová a česká architektura? Vytváří se tady nějaký ojedinělý styl anebo jde česká architektura ruku v ruce tou světovou? Na to vše odpověděl zakladatel studia CASUA Oleg Haman.

Urbanistický projekt roku 2022

Titul Urbanistický projekt roku 2022 získalo Jiráskovo náměstí v Kolíně. Ocenění v soutěži Urbanistický projekt roku 2022 si odneslo celkem 6 projektů ze 16 přihlášených urbanistických projektů z celé České republiky. Soutěž vypisuje tradičně Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj, Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českým svazem stavebních inženýrů a s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu.

CASUA oslavila 30 let

CASUA oslavila 30 let od založení firmy