obytné soubory projekty všechnySun City Stodůlky

Realizace 2020

Urbanistický soubor obytných domů Sun City v pražských Stodůlkách vzniká v atraktivní lokalitě v úzké návaznosti na přírodní útvar Řepora. Kompozice vybraného návrhu vychází z tvaru terénu stavebních pozemků, které vytvářejí velkou přírodní mělkou mísu, jakýsi crescent, ideálně orientovaný na jižní sluneční stranu.
V přirozeném těžišti půlobloukové kompozice je umístěn hlavní veřejný prostor souboru s drobnou občanskou vybaveností – fitness centrem, kavárnou, večerkou a dětským hřištěm. Z tohoto místa, kde stojí objekty G, H, I, vybíhají radiální pěší cesty směrem k šestici objektů A – F. Jižním směrem kompozici doplňují objekty L, M a řada rodinných domů. Vlastní architektonické řešení objektu vychází z prvotní urbanistické kompozice. Každá skupina domů, podle svého umístění, má svůj architektonický charakter. Přesto jsou domy řešeny tak aby vytvářely jednotný charakter celého území.