novinky projekty urbanismusTerminál vysokorychlostní tratě v Jihlavě!

03/04/2024

Ve spolupráci s kolegy z Obermeyer Infrastruktur München jsme připravili projekt, se kterým jsme se zúčastnili otevřené architektonicko-urbanistické soutěže.

Přestupní terminál VRT a lokální trati vytváří kompaktní liniový celek, který zapadá do krajinného panoramatu Vysočiny. Architektonické řešení vychází z racionality celkové koncepce provozního řešení. Exaktní přímá linka VRT estakády vstupuje do území dominantním akcentem lanového zavěšeného mostu. Estakáda zastřešuje terminál nádraží, parkovací dům, nádraží autobusové dopravy i místa pro IAD. Všechny způsoby dopravy navazují přímo na vstupní halu terminálu. Hlavní a jediný pylon mostu ve výši 100 metrů nad terénem symbolizuje jehlu jež dala městu Jihlava jméno.  

Technický charakter mostu a následující estakády se řetězí v podobě konstrukčních „V“ prvků i na objektu vlastního terminálu. 

Koncepce vychází z počítání LCA životního cyklu stavby, redukce uhlíkové stopy a principu řešení pasivních domů. Návrh budovy vychází z materiálového řešení, které cílí na redukci emisivity a reflexe materiálů. Což přispívá k zabránění přehřívání. Budova používá obnovitelné zdroje energie, sběr dešťové vody a koncept modrozelené infrastruktury.  

Děkujeme studiu DOUSEK-ZABORSKY za krásné vizualizace!

další novinky