projekty studie urbanismus všechnyUrbanistická Studie Ostrava Karolina

Studie 2017

Návrh urbanistické studie dotváří kompaktní městské centrum na místě původní koksovny Karolina. Jsou zde navrženy nové ulice, náměstí a městské bloky navazující na historickou strukturu a měřítko stávající c

entrální části. Pás území podél řeky Ostravice zůstává vyhrazena pro soliterní objekty Ostravské university a pro park volnočasových a rekreačních aktivit, propojující Černou louku s oblastí Dolních Vítkovic. Tento nový urbanistický plán je výzvou a zároveň velkou příležitostí k dotvoření centra Ostravy.