novinky projekty urbanismus všechnyÚzemní studie Kolín – lokalita Vinice

18/01/2023

Územní studie prověřuje konkrétní možnosti rozdělení pozemků pro veřejnou dopravu a technickou infrastrukturu.

Dále prověřuje možnosti umístění zástavby na plochách přestavby a zastavitelných plochách, zejména vazbu rodinných domů k uličnímu prostoru s ověřením místních komunikací, dopravní obsluhu řešeného území, nové veřejné prostranství a možnosti parkování.
Studie by měla sloužit jako podklad pro rozhodování v území. V odůvodněných případech a pro část území může být územní studie podkladem pro pořízení změn územního plánu.

 

 

další novinky