projekty rekonstrukce všechnyVodárenská věž Opava

Rekonstrukce 2017

Obnova a nové využití věžového vodojemu v železniční stanici Opava – východ je ukázkou konverze historického objektu. Na základě architektonické studie došlo k obnově památky, která respektovala vodárnu jako historickou stavbu a navrátila ji do podoby poslední stavební fáze. Základní zachovalou hmotu památky představují  charakteristická vodárenská věž s kovovým schodištěm a čtyřhrannou nýtovanou nádrží v patře a také vysoký cihlový komín. Doplňující přístavby byly navrženy tak, aby věži nijak nekonkurovaly, ale naopak vytvářely adekvátní hmotu, která přiznává svůj novodobý původ a je současně kvalitní architekturou. V roce 2016 byla rekonstrukce tohoto objektu dokončena. Konverze umožnila zachování kulturní památky, ale zároveň pro ni našla i nové využití. V interiérech se dnes pod zavěšenými sochami Kurta Gebauera pořádají výstavy a přednášky, návštěvníci také mohou posedět v kavárně. Zároveň na vystavených panelech je připomenuta historie a původní funkce objektu.

 

Rekonstrukce, revitalizace a dostavba opavské vodárenské věže získala cenu J. M. Olbricha za nejlepší rekonstrukci z let 2016 – 2017 na Opavsku. Projekt zároveň získal také cenu veřejnosti v online anketě. Investor projektu Vladimír Peringer byl  nominován územním odborným pracovištěm NPÚ v Ostravě na cenu NPÚ v kategorii záchrana památky.