projekty studie urbanismus všechny


kntb

Využití prostoru stávající nemocnice Tomáše Bati

Urbanistická studie

Zlín je zcela výjimečný urbanistický počin v celoevropském kontextu. Baťové zde založili komplex, který svým charakterem připomíná počiny amerických obchodníku a průmyslových gigantů.

Proto jsme přistoupili k transformaci tohoto území s respektem a podobnou psychologii. Zároveň jsme však vytvořili projekt, který nejen navazuje na stávající architekturu, ale je také progresivní no stále zaměřený na příjemné prostředí pro občany a turisty a jejich volnočasové aktivity. Vytváříme zde krásné nábřeží podél řeky v návaznosti na anglický park. Vznikají tak zajímavé pohledy a kompozice pro návštěvníky.

Shlédněte rozhovor s Olegem Hamanem zde…