novinky projekty studie všechnyZákladní Škola – Rohanské nábřeží

22/09/2022

Soutěž 2022

ŠKOLA V PŘÍRODĚ, ŠKOLA HROU
Návrh je nenásilným spojením organického světa přírody – křivky, volný pohyb, mnoho zeleně, přírodní materiály – a rigidní městské struktury – racionálně uspořádaná křídla s důrazem na požadovanou funkci, objímající zelený dvůr.

Architektura zde umožňuje rozvíjet nový mikrokosmos podporující vzdělávací a sociální funkce instituce. Celý prostor školy je pro žáky učitelem, vzdělává je, ale také je nechává si hrát a umožňuje jim být součástí udržitelného prostředí a architektury. Žáci mohou volně a snadno procházet napříč prostory školy, jak v interiéru, tak v exteriéru, mohou nacházet nové cesty, poznávat hodnoty, ochutnávat, pozorovat, dostávat se blíže přírodě. Zároveň ale musí toto prostředí udržovat, pečovat o něj, respektovat a chránit ho.

Budova nabízí značnou variabilitu a možnosti členění prostoru. Může tím pádem sloužit i široké veřejnosti na různé sportovní či kulturní akce a mikrokosmos poznání tak může mít větší přesah nad rámec samotné školy.

 

další novinky