projekty studieZOO Praha – pavilon Amazonie

Studie 2012

Investor: Zoologická zahrada hl. m. Prahy
Investiční náklady: 248 mil. Kč
Foto/vizualizace: CASUA

Základní inspirací pro náš návrh byla řeka Amazonka, podle níž byla trasována expozice. Zastřešení deštného pralesa evokuje zoomorfní motivy. Předlohou mu bylo tělo pásovce a je řešeno jako velkorozponové bez vnitřních podpor. Základem nosné konstrukce zastřešení jsou příhradové vazníky, mezi které budou napnuty polštáře s ETFE fólií.

Stávající pavilon bude rekonstruován, stávající nevzhledná střešní nástavba bude nahrazena stejným typem zastřešení, který zakrývá deštný prales – tj. ETFE fólie. Dále bude pavilón z části zasypán zeminou a z části budou jeho zdi pokryty umělými skalisky tak, aby byl co nejvíce vizuálně potlačen.