novinky

Lukáš Vacík prezentoval na konferenci BIM VE STAVEBNICTVÍ 2022

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a ochodu a Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) zorganizovaly odbornou celostátní konferenci v prostorách Nadace ve dnech 2.-3. června.

Urbanistický projekt roku 2022

Urbanistický projekt roku 2022 - hlasování zahájeno.

Centrála Správy železnic Smíchov

Železnice je historicky neoddělitelným a živoucím organismem Smíchova. Nový Terminál Smíchov bude jedním z nejrušnějších dopravní a železničních uzlů, spojující Prahu nejen s jihozápadní částí republiky ale i příslušnou částí Evropy. Administrativní budova nejvyššího orgánu českých železnic se tak jeví jako přirozená součást celého komplexu. Její okna, kanceláře, schodiště, a celé objekty se řadí podél kolejiště jako vlaky a vagóny v neustálém neklidu a pohybu.

CASUA a Veletrh iKariéra ČVUT v Praze 2022

Po dlouhé přestávce způsobené pandemií se na ČVUT opět konal veletrh iKariéra.

Nové centrum Jesenice

Urbanistická soutěž. Řešené území představuje nejniternjší centrum dnes už města Jesenice. Jedná se o trojúhelníkovou náves na křižovatce dvou cest. I přes mnoho negativních aspektů si ale místo zachovalo svoji původní urbanistickou stopu.

cena arnosta lustiga

Casua partnerem ceny Arnošta Lustinga

Desátým laureátem této ceny se stal ředitel a zakladatel organizace Člověk v tísni: Šimon Pánek. Ocenění za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost. Gratulujeme!

lidé

kontakt

CASUA, spol. s r.o. Corso Court Křižíkova 682/34a, Praha 8
Kontakt na pověřence GDPR: Oleg Haman oleg.haman@casua.cz