Zásady ochrany osobních údajů

Souhlasím, aby společnost

CASUA, spol.s r.o., IČ: 44846908, se sídlem sídlem Křižíkova 682/34a, vedená u Městského soudu v Praze sp. zn. C 6109 (dále jen „Společnost“),

pro účely zodpovězení mých dotazů z kontaktního formuláře,  zařazení mé aplikační žádosti či e-mailu do výběrového řízení a zasílání informačních e-mailů zveřejněných na webu  www.casua.cz, který Společnost provozuje, využívala mé:

  • jméno a příjmení,
  • e-mailovou adresu,

a to po dobu nejdéle 4 let ode dne udělení tohoto souhlasu.

Jsem si vědom/a toho, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat zasláním e-mailu na kontakt@casua.cz.

Beru na vědomí, že Společnost může mé údaje zpracovávat manuálně i prostřednictvím digitálních technologií a že mé údaje (především specializace) mohou být užity k profilování, tedy procesu výběru, jehož cílem je zasílání takových informací, které budou pro mou osobu co nejrelevantnější.

Potvrzuji, že jsem si vědom svých práv související se zpracováním svých údajů na základě tohoto souhlasu, zejména:

  • s právem kdykoliv tento souhlas se zpracováním odvolat;
  • s právem na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
  • s právem na omezení zpracování svých údajů;
  • s právem na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu; a
  • s právem podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Konečně beru na vědomí, že v případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů nebo v případě uplatnění výše uvedených práv se mohu obrátit na pověřenou osobu Společnosti na adrese: kontakt@casua.cz