BIM pro lepší efektivitu

Použití metody BIM je pro nás dlouhou dobu běžnou součástí projektování a návrhu staveb. Nedílnou a možná i nejdůležitější součástí BIM projektů je použití společného datového prostředí (CDE), díky kterému nedochází ke ztrátám při předávání informací mezi jednotlivými účastníky projektového týmu. Výhody metody BIM využíváme i u projektů, u kterých klient BIM nepožaduje.
BIM

Ve společnosti CASUA jsme si vytvořili vlastní BIM standard, který obsahuje datový standard, knihovny prvků, manuály atp., aby pro nás byla práce na projektech efektivní. Ve standardu se odráží naše mnohaleté zkušenosti s metodou BIM a používanými softwary. Při projektování využíváme aktuální pokročilé nástroje a metody, jako jsou laserscan nebo virtuální realita. Projekty se snažíme tvořit jako tzv. paperless, kdy všichni účastníci procesu výstavby pracují pouze s digitální dokumentací. Naši projektanti a architekti jsou vybaveni vlastními tablety, přes které mají přístup ke vždy aktuální dokumentaci.

Při použití CDE (common data environment / společné datové prostředí) využíváme normu ČSN EN ISO 19650, která uvádí pracovní postupy managementu informací s využitím BIM. Několik z našich kolegů na různých pozicích (BIM manažer, BIM koordinátor, hlavní inženýr projektu, architekt, projektant) absolvovalo certifikaci buildingSMART, při které prokázali své znalosti a schopnosti aplikace této normy.

Díky našim zkušenostem s prostředím BIM jsou naše projekty, např. Corso Courtn nebo Fragment, za využití metody BIM oceňovány.

Jsme součástí Odborné rady pro BIM (czBIM) a pracovní skupiny Koncepce BIM České agentury pro standardizaci (Agentura ČAS), jelikož stále cítíme potřebu, aby v České republice došlo ke standardizaci v oblasti BIM a ke správnému použití této metody.

Výhody BIM

 • 1

  Prostorová koordinace

  Bod
  Prostorová koordinace je pro nás velmi důležitá. Chceme snižovat rizika při výstavbě, proto je naším cílem již při návrhu odhalit a vyřešit maximum možných kolizí.
  Bod
 • 2

  Tvorba dokumentace přímo z BIM modelu

  Bod
  Díky podrobnosti, ve které tvoříme BIM modely, je většina příloh projektové dokumentace (výkresy, tabulky atp.) generována přímo z modelu.
  Bod
 • 3

  Výkazy

  Bod
  Naše BIM modely dokážeme využít jako podklad pro rozpočet. Spolupracujeme s rozpočtáři, kteří z našich modelů sami dokážou vytvořit výkaz výměr. To vyžaduje podrobný systém kódování prvků.
  Bod
 • 4

  Vizualizace

  Bod
  Naši architekti mohou v jakékoliv fázi projektu vytvořit kvalitní a podrobné vizualizace, protože je generují z jednoho společného BIM modelu. Díky tomu vizualizace odpovídají aktuálnímu návrhu budovy.
  Bod
 • 5

  Využití dat z modelu k dalším účelům

  Bod
  Naše BIM modely jsou naplněny informacemi, které může k různým dalším účelům následně využít zadavatel, dodavatel i provozovatel stavby. Základem je kvalitní návrhový projektový BIM model (PIM).
  Bod

Naši BIM specialisté

Vybrané BIM
projekty