Foto

Obytný soubor TGM

2023
Bydlení
Polyfunkce
BIM
Studie
Projekt
Městský blok s prostorem pro komunitní setkávání, ale i dostatkem soukromí. Moderní bydlení v Mladé Boleslavi inspirované Vídní.
 • Investor

  Centrum TGM s.r.o.

 • Adresa

  Mladá Boleslav, ul. Jičínská a Viničná

 • Architekt

  CASUA

 • Projektant

  CASUA

 • Rok

  2023

 • Plocha

  18 800 m² HPP

 • Vizualizace

  STUDIO HORÁK, s.r.o.

Foto
Dobře navržený vnitroblok by měl obyvatelům nabídnout prostor pro kulturní, sportovní a společenské vyžití.

Pro obyvatele Mladé Boleslavi jsme navrhli šestipodlažní obytný městský blok, který jim nabízí možnost aktivně se setkávat a sdílet veřejný prostor. Zároveň jim poskytuje dostatečné soukromí v rámci privátních předzahrádek. Jednotlivé objekty jsou propojené průchody, díky kterým vzniká nová pěší infrastruktura, a podobně jako ve vídeňských obytných blocích se centrem dění stává vnitroblok. Jeho plochu jsme rozčlenili na tři části: soukromou, polosoukromou a veřejnou. 

Jako předěly mezi jednotlivými předzahrádkami slouží stříhané živé ploty, které je současně dělí od společných prostor a pěších cest. Navíc jsou díky různorodému výškovému uspořádání ohraničené i vizuálně. Za živým plotem začíná polosoukromý prostor pro obyvatele bloku. U dětských prvků, venkovní posilovny a pergoly s posezením jsme mysleli na sousedy, kteří budou prostor intenzivně využívat. Tuto část jsme doplnili také drobným vodním prvkem. Pro klidovou rekreaci jsme vytvořili zónu s travnatou plochou s rastrem stromů, trvalkovými záhony a druhou pergolou, ve které bude sdílený gril. 

Polosoukromý prostor je oplocený, za plotem začíná veřejné prostranství. V severovýchodní části vnitrobloku je piazzetta s posezením a podél východní hrany objektu vznikne nová komunikace se stromořadím, která areál propojí s místní školou. Obytný blok se tak stává živým zeleným prostranstvím, které umožňuje každodenní provoz i bohaté komunitní vyžití. Je bezbariérový a vstřícný k rodinnému a sousedskému životu. 

Bylo pro nás důležité, aby řešení reflektovalo stávající kompozici města. Blok jsme proto doplnili výškovou dominantou, která navazuje na už existující podobné prvky podél významné komunikační osy. Pracovali jsme i s dalším typickým motivem v této oblasti – obchodním parterem – a do přízemí bloku podél Jičínské ulice umístili obchodní jednotky. Obchody a výšková dominanta zároveň oživují a dotvářejí náměstí vzniklé při nedávné zástavbě mezi ulicemi Jičínská a Laurinova. 

Foto
Foto
Foto