Foto

Motolské onkologické centrum

2024
BIM
Nemocnice
Projekt
Realizace
Dostavba významné části motolské nemocnice. Nové světlé prostory navržené s důrazem na komfort pacientů.
 • Investor

  Fakultní nemocnice v Motole

 • Adresa

  Roentgenova 37, Praha 5

 • Architekt

  DOMY spol. s r.o.

 • Projektant

  CASUA

 • Rok

  2023–2025

 • Investiční náklady

  3,4 mld. Kč

 • Plocha

  48 530 m² HPP

Foto
V interiéru i exteriéru centra hrají klíčovou roli živé rostliny.

Pro Fakultní nemocnici v Motole provádíme dostavbu objektu, který se soustředí na radioterapii a další léčbu onkologických onemocnění. Motolské onkologické centrum vzniká přímo v areálu nemocnice mezi ulicemi Roentgenova a Weberova, stávající budovu obklopí ze severní, jižní a východní strany.

Dominantním motivem je tvar oblouku, který kaskádovitě stoupá po svažitém pozemku podél Roentgenovy ulice. Zároveň obepíná vnitřní atriovou zahradu, ohraničenou ze západu hlavní vstupní halou. Ta potom navazuje na severní vertikálu, která provozně spojuje velkou část objektu. 

Zvláštní důraz je kladen na to, aby byl pobyt v centru pro pacienty co možná nejpříjemnější. Napomůžou tomu například prosklené prostory, jimiž bude dovnitř proudit velké množství světla. Současně poskytnou výhled na Prahu či do atriové zahrady, bohatě osázené travinami, stromy a keři. Zeleň bude z exteriéru přecházet i do interiéru. Její přítomnost by pacienty na místě, které je bohužel spojené s mimořádnou fyzickou i psychickou zátěží, měla provázet po celou dobu pobytu. 

Provoz Motolského onkologického centra bude přizpůsoben diagnostice, léčbě a také výzkumu rakoviny. Kromě lékařských prostor bude v objektu mimo jiné i přednáškový sál, restaurace nebo dvoupodlažní parkoviště pro 200 automobilů. Nový podzemní koridor pak centrum propojí s ostatními budovami FN Motol. 

Foto
Foto

O projektu:

Motolské onkologické centrum bude mít statut Národního onkologického centra.

Motolské onkologické centrum bude mít statut Národního onkologického centra, stane se součástí stávajícího systému komplexních onkologických center a bude spolupracovat s fakultními nemocnicemi v celé České republice. Zároveň se bude podílet na zapojení do programu pregraduální výuky, výuky v doktorském studijním programu a do specializačního vzdělávání oborů se zaměřením na onkologii.
fnmotol.cz
„Motolské onkologické centrum navýší kapacitu i kvalitu onkologické péče a tím pomůže pacientům i jejich blízkým překonat náročné období nemoci. Skrze lepší prevenci, diagnózu i péči tady budou evropské peníze doslova zachraňovat životy – podobně jako je zachraňují již dnes ve spoustě českých nemocnic, které si z EU peněz pořídily nejmodernější zdravotnické vybavení. Evropská unie hradí všechny náklady České republiky na Motolské onkologické centrum – více než 3,7 miliardy Kč – skrze Národní plán obnovy.“
Jáchym Hercher, ekonomický poradce Evropské komise v ČR

Technologické zázemí bude disponovat takzvanými „čistými prostory“ pro přípravu buněčné terapie.

Centrum bude sloužit také k výuce mediků, sester, mladých lékařů, lékařských fyziků a dalších zdravotnických pracovníků. Technologické zázemí bude disponovat takzvanými „čistými prostory“ pro přípravu buněčné terapie, které umožní testování nových postupů vzešlých z vlastního výzkumu i z výzkumů jiných organizací ve fázích I–III klinických studií.
fnmotol.cz