novinkyCena Arnošta Lustiga

15/05/2023

Tak jako po jiné roky, i tentokrát jsme hrdým partnerem tohoto ocenění. Cena se každoročně uděluje osobám, které naplňují vlastnosti, jako jsou „odvaha a statečnost, lidskost a spravedlnost,“ tedy charakteristiky odkazující na spisovatele Arnošta Lustiga, jehož jméno cena nese.

Laureátem ceny za rok 2022 se stal profesor Cyril Höschl. Tento psychiatr, pedagog a popularizátor vědy patří téměř padesát let k předním českým psychiatrům. Od začátku devadesátých let až do roku 2021 vedl Psychiatrické centrum Praha, které se pod jeho vedením transformovalo v Národní ústav duševního zdraví a patří mezi nejvýznamnější výzkumná pracoviště. Je autorem pěti knih a řady učebnic.

Gratulujeme!

Celý rozhovor najdete zde…

zdroj: https://www.cenaarnostalustiga.cz/

další novinky